Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Ljosland Optikk sine nettsteder. Ljosland Optikk er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: ljosland-optikk.no

Personopplysninger som behandles

Ljosland Optikk samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:
For og etternavn
Adresse
Telefon
Epost

Hvordan informasjon innhentes?

Ljosland Optikk samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på skjema:
Ved bestilling av produkt via våre nettsider
Kontaktskjema

Formålet med informasjonen som innhentes

For å kunne behandle bestillingen
For å kunne besvare henvendelser fra kunder

Vi oppretter en brukerkonto på bakgrunn av den informasjonen som innhentes, for å kunne behandle din bestilling og administrere ditt kundeforhold. Brukerkontoen baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på ljosland-optikk.no lagres i medlemsregisteret. Fornavn, etternavn og epostadresse lagres også i «plattform» for å kunne sende ut nyhetsbrev til medlemmet.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@ljosland-optikk.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Ljosland Optikk kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Ljosland Optikk.

Samtykke

Ved innsending av skjema samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Ljosland Optikk ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon
post@ljosland-optikk.no

Telefon: 22332115